25. 9. 2016 Převzato CBDB V budoucnu bude zřejmě možný převod účtu přímo na ČBDB.
Provoz bude ukončen k 31. 8. 2016.

Ceníme si vašeho zájmu a aktivity, kterou se podařilo vytvořit nezanedbatelné množství zajímavého obsahu. Bohužel není pro nás dále smysluplné (a možné) tento web nadále provozovat, a proto bude k 31. 8. 2016 jeho provoz ukončen.

  • Pro export dat navštivte svůj profil (po přihlášení), kde si můžete exportovat názory a poličky.
  • V případě problémů či jiných dotazů nás kontaktujte na adrese: info@leganto.cz.
  • Jako alternativu můžete pro české a slovenské knihy doporučujeme využít ČBDB
    (Českou bibliografickou databázi).
Druhá kniha Mojžíšova 80%
2 2

Druhá kniha Mojžíšova

Hodnocení čtenářů

Hodnocení čtenářů

Pohlaví čtenářů

Pohlaví čtenářů

Neznámý

Štítky

Názory

Tyto názory jsme vybrali pro rychlý přehled.
Může existovat více názorů (i netextových), než vidíte. Navštivte, prosím Názory na knihu.

úroveň založená na uživatelově počtu přečtených knih 19.6.2011

Dramatické vylíčení (strádání a) pronásledování v Egyptě, to prolíná příběh Mojžíše, který lid pod vedením Jahve vysvobodí a vyvede z Egypta. Během putování pouští jsou zkoušení a nakonec je jim dán Zákon.

V této knize jsou často zmiňované zázraky deseti egyptských ran (zajímavé je, že deset jich je v součtu všech prapůvodních zdroj – každý z nich uvádí jiné rány), přechod přes Rudé moře, jídlo a voda na poušti… Ukazují sílu božího vyvolení.

Speciální a důležitou částí je Zákon (někdy je mylně označováno jako Desatero). Celý blok přikázání začíná jednoduchými přikázáními (dnešní teologové jich mají 10, původně jich bylo ~12 a měly mírně posunutý význam). Přikázáními ale Zákon nekončí, jde dále. Snaží se vytyčit způsoby chování k ostatním lidem, dobytku. Upřesňuje náhrady škody (zajímavý je také koncept nemocenské, respektive i doživotní renty v případě trvalé újmy) atd.

První polovina je výpravná a poučná, po darování desateru přichází popis přenosné svatyně, šatů atd… Zdlouhavé. Přesto, že na první pohled je Zákon silně restriktivní a tvrdý, jenže zdání klame ;-)

úroveň založená na uživatelově počtu přečtených knih 20.6.2011

Odchod Izraele z Egypta. Přechod Rudého moře, seslání desatera, cesta pouští… Zajímavé je číst ten „zákoník“ hmm nevím jak bych to jinak pojmenovala… Na tu dobu mi to přijde velmi osvícené, neboť i otroci mají jistá práva… například tam bylo že když zmrzačíš otroka(třeba tak že přijde o oko) tak ho propustíš na svobodu… to mi přišlo moc dobrý když si uvědomíte, že to bylo ještě(hodně) před naším letopočtem a když se kouknete jak se s otroky zacházelo třeba v Římě, nebo ještě později třeba 19. století v americe…

"Otroctví ve starověkém Izraeli se odlišovalo od institutu otroctví v jiných starověkých společnostech. Tato skutečnost vyplývala z toho, že náboženství starého Izraele vytvořilo také na svou dobu ojedinělé etické učení a právní systém, v nichž byly silné důrazy na sociální cítění. V židovském právu zůstával otrok lidskou bytostí a byl subjektem práva, tj. byl nositelem práv. Mojžíšův zákon chránil otroka proti svévolnému mrzačení a stíhal jeho usmrcení otrokovým pánem. Otrokův život byl chráněn jako život kteréhokoli jiného člověka. Deuteronomium (23,15–16) dokonce zaručuje uprchlým otrokům azyl a zakazuje jejich vydání jejich pánům. Toto ustanovení ostře kontrastuje s tím, co je známo z jakéhokoli starověkého právního systému a zejména z práva římského. Ve prospěch izraelských otroků existovala ustanovení o sobotním odpočinku (Ex 20,10), ustanovení o účasti na slavení pesachu (Ex 12,44), svátků týdnů (Dt 16,11), ustanovení časově omezující otroctví otroků izraelského původu (Ex 21,2; Dt 15,12) a chránící zájmy otrokyň prodaných za družky svých pánů (Ex 21,7–11). " citace z wiki

Související knihy

Edice