25. 9. 2016 Převzato CBDB V budoucnu bude zřejmě možný převod účtu přímo na ČBDB.
Provoz bude ukončen k 31. 8. 2016.

Ceníme si vašeho zájmu a aktivity, kterou se podařilo vytvořit nezanedbatelné množství zajímavého obsahu. Bohužel není pro nás dále smysluplné (a možné) tento web nadále provozovat, a proto bude k 31. 8. 2016 jeho provoz ukončen.

  • Pro export dat navštivte svůj profil (po přihlášení), kde si můžete exportovat názory a poličky.
  • V případě problémů či jiných dotazů nás kontaktujte na adrese: info@leganto.cz.
  • Jako alternativu můžete pro české a slovenské knihy doporučujeme využít ČBDB
    (Českou bibliografickou databázi).
List Římanům 80%
2 2

List Římanům

Hodnocení čtenářů

Hodnocení čtenářů

Pohlaví čtenářů

Pohlaví čtenářů

Neznámý

Štítky

Názory

Tyto názory jsme vybrali pro rychlý přehled.
Může existovat více názorů (i netextových), než vidíte. Navštivte, prosím Názory na knihu.

úroveň založená na uživatelově počtu přečtených knih 4.5.2011

List apoštola Pavla Církvi v Římě. Pavel se chce poprvé vydat do Říma. List ho má římským křesťanům představit a připravit jeho příchod.

Hlavním tématem listu je Pavlova nauka o ospravedlnění z víry: židovská představa, že se mohou ospravedlnit dodržováním mojžíšovských předpisů Tóry ve Starém zákoně, je mylná. Člověk může být před Bohem spravedlivý jen z jeho ničím nezasloužené milosti, o niž se může přičinit jen tím, že věří v Krista.

To bylo hlavní téma Lutherova protestu proti středověké církevní praxi, který se výslovně opíral o List Římanům.

Zajímavé mi přijde to, že v Bibli se jasně píše, že spasení nemůžeš získat jinak než vírou a to skrze Ježíše Krista, a přesto lidem záleží na náboženských obřadech a svátostech víc než na osobním vztahu s Bohem. Přijde mi to zajímavé a zároveň smutné… :-(

úroveň založená na uživatelově počtu přečtených knih 26.5.2011

Nejzatíženějším listem Nového zákona, ve kterém svatý Pavel představuje hlavní myšlenky křesťanství. Jak je u jeho listů obvyklé, zase kritizuje skutkaření (starozákonní), chápe zde Židy jako odpadlíky, nicméně nechává jim dveře otevřené. Přidává důraz na víru (= důvěru), tedy vztah s Bohem. Ba co víc, dokonce říká, že existují i lidé, kteří nejsou křesťany a stejně žijí ve víře a budou spaseni. Vysvětluje důležitost ohleduplnosti a společenství, varuje před bludaři.

Související knihy

Edice