25. 9. 2016 Převzato CBDB V budoucnu bude zřejmě možný převod účtu přímo na ČBDB.
Provoz bude ukončen k 31. 8. 2016.

Ceníme si vašeho zájmu a aktivity, kterou se podařilo vytvořit nezanedbatelné množství zajímavého obsahu. Bohužel není pro nás dále smysluplné (a možné) tento web nadále provozovat, a proto bude k 31. 8. 2016 jeho provoz ukončen.

  • Pro export dat navštivte svůj profil (po přihlášení), kde si můžete exportovat názory a poličky.
  • V případě problémů či jiných dotazů nás kontaktujte na adrese: info@leganto.cz.
  • Jako alternativu můžete pro české a slovenské knihy doporučujeme využít ČBDB
    (Českou bibliografickou databázi).
List Jakubův 80%
1 1

List Jakubův

Hodnocení čtenářů

Hodnocení čtenářů

Pohlaví čtenářů

Pohlaví čtenářů

Neznámý

Štítky

Názory

Tyto názory jsme vybrali pro rychlý přehled.
Může existovat více názorů (i netextových), než vidíte. Navštivte, prosím Názory na knihu.

úroveň založená na uživatelově počtu přečtených knih 26.5.2011

Tento list je narozdíl od většiny ostatních velmi strohý, ale s kapánek nevybíravým tónem říká, co by mělo být řečeno. Odlišuje se tak od Pavlových listů.

Nejprve se trochu otírá o Kazatele a o pomíjivosti lidských věcí, odkud přechází rovnou k nejdůležitějšímu poselství celého listu. Rozšiřuje chápání víry v citátu „vírou jste spaseni“. Nutné poznamenat, že nevzniká vyloženě spor s Pavlem, který skutčení považuje podle starozákonní tradice, zatímco Jakub chápe skutky v novozákonním výkladu jako činny víry.

Velkou pozornost vkládá samotnému slyšení Boha a osvobozující moci důvěry v něj, která v konečném důsledku vždy vede k činům. Pro Jakuba se víra pozná ve skutcích, protože důvěra a vztah s Bohem nutně vedou každého věřícího k činům. „Víra bez skutků je mrtvou vírou“ – naráží na víru jako pouhou iluzi a nějakou jistotu, pro kterou nemá smysl nic dělat.

Snaží se nastínit jak má vypadat soužití mezi křesťany, jak vycházet s lidmi, nenadbíhat bohatým. Snaží se ukázat, že největší zlo působí člověk svým jazykem a měl by se ho tedy naučit ovládat.

Líbí se mi chápání moudrosti jako něčeho mírumilovného, laskavého, vedoucího dobrým skutkům a pokoji a „Bohu se líbí ti, co šíří pokoj“.

Odmítá pýchu a přílišnou zaměřenost na tento svět. Naše upnutost nás odcizuje Bohu – právě snaha vládnout nad svým životem a snaha vymyslet si vlastní budoucnost namísto spolupráce a spolutvoření.

Neargumentuje jako Pavel, působí nepateticky ani se nesnaží ukázat své mučednictví a svoje poslání. Netahá do toho vzpomínky, dluhy, pobyty… Předkládá nám svém myšlenky a my je máme zhodnotit, přemýšlet o nich a uvést do praxe.

Trochu přitáhnutá za vlasy mi přijde jen poslední pasáž o všemocnosti modlitby.

Související knihy

Edice